Blog

Laserskärning

Laserskärning är en mycket noggrann process som inget handstyrt verktyg kan efterlikna. Den perfekta tillskärningen ger ett absolut exakt resultat med så små avvikelser att de knappast kan mätas. Genom denna precision uppnås resultat som ger hög säkerhet i detaljer för exempelvis motorer, elektroniska komponenter och precisa verktyg. Avvikelser rör sig om någon tiondels millimeter…

Smörjmedel

Smörjmedel kallas ämnen som används för smörjning mellan rörliga ytor inuti maskiner. Smörjmedlets främsta uppgift är att minska friktionen mellan ytorna samtidigt som medlet verkar kylande, tätande, bullerreducerande samt som skydd mot korrosion. Det krävs olika typer av smörjmedel beroende på vilket materialmedlet ska ha kontakt med. Smörjmedel kan se ut på flera olika sätt…