• Slider Image

Behovet av olika typer av entreprenadmaskiner beror på vilken typ av arbete man planerar att genomföra och verkställa. Det kan vara allt möjligt – från att anlägga ett nytt avlopp på tomten, avverka stora träd och forsla bort större stenar, till grus och jord partier för att få en mer enhetlig planlagd trädgård. Även anläggande av asfaltering, grusvägar och diken kan vara arbetsuppgifter för entreprenadmaskiner att utföra. Oavsett vad arbetet gäller eller kan tänkas bestå av kan man säga att entreprenadmaskiner hjälper till när det skall grävas, lyftas, lastas, fraktas eller anläggas.

Hur stora eller små maskiner som behövs varierar förstås beroende på hur omfattande arbetena är som skall genomföras. Fordon som används för kortare förflyttningar av gods (ex, minilastare, truckar och liftar) eller som på annat sätt har den huvudsakliga uppgiften att användas som arbetsredskap men inte som fordon (ex, grävmaskin och hjullastare) kallas enligt regelboken motorredskap klass I och II.

På ett vanligt B-körkort är det tillåtet att köra bägge klasserna av motorredskap, klass I och II. Kör man endast motorredskap med klass II, räcker det med ett vanligt mopedkörkort av klassen AM för att få framföra motorredskapet. Vanligtvis kan dessa redskap hyras av entreprenadfirmor som tillhandahåller både maskiner och kunnig personal. Vissa entreprenadmaskiner kräver specifika förarbevis och certifikat, till exempel större truckar, teleskoplastare, hjulgrävare, lastbilar, dumpers och lyftkranar. Kontrollera alltid vad som gäller för den maskinen ni tänker använda er av. Det finns en del EU-bestämmelser angående förarbevis och yrkesbevis för specifika maskiner och fordon. Vidare gäller trafikregeln inom inhägnat område.

Olika typer av maskiner

En vanlig entreprenadmaskin är hjullastaren, som kommer i en rad olika storlekar, både vad gäller däckdimensioner, skopdimensioner och hyttdimensioner. På lekmannaspråk kallas fordonet kort och gott för traktor. En annan typ av entreprenadmaskin är hjulgrävaren (grävmaskin). Det finns även modeller i olika storlekar och dimensioner samt med både hjul eller larvfötter. Andra mer specialiserade entreprenadfordon är gaffeltruckar, vältar och mobilkranar. Det finns en rad olika maskiner och firmor som tillhandahåller både fordon och kostnadsförslag. Bästa pris får man om man söker runt bland alternativen och tar in offerter från flera entreprenadfirmor samt jämför prisnivå, kvalitet och säkerhet.