Hjulgrävmaskiner

Precis som bandgrävmaskiner används hjulgrävmaskiner vid olika typer av schaktarbeten så som rivning och grävning. Det som är skillnaden mellan olika grävmaskiner är att en hjulgrävmaskin rör sig tack vare hjul istället för band. Maskinen är mångsidig och kan precis som andra grävmaskiner användas inom olika industrier beroende på vad för redskap du väljer att utrusta den med. Den har även lätt för att ta sig fram både på såväl kuperad mark som slät mark.

Det är en stark maskin som erbjuder hög produktivitet och är en bra arbetskamrat att ha ute på fältet. Du kan finna maskiner i olika storlekar vilket gör att de kan passa till mindre byggen och renoveringsarbeten. Så oavsett hur stort eller litet ditt projekt är så finns det en hjulgrävmaskin som passar för arbetet. Skillnaden är inte bara storleken på maskinen utan även på svängradien på själva ”kroken”. På så sätt kan du få en maskin som är smidig och har lätt för att röra sig. Flexibilitet är en av de positiva egenskaperna som maskinen har vilket gör att den kan vända och vrida på själva hytten och kranen sidledes och uppåt eller neråt.

Behöver man transportera maskinen så kan den komma upp i så pass hög fart att den kan köra på en bilväg. Det finns dock restriktioner för var du får framföra fordonet, där är bland annat vikten en avgörande faktor för vilka regler som gäller. Maskinen i sig är stabil och vissa är även bränslesnåla. Oavsett om du skall lasta hö hem till ladugården eller gräva ett dike så sköter denna hjulgrävmaskinen sitt jobb med bravur samtidigt som den inte tar allt för mycket plats. Det är inte konstigt att det är en grävmaskin som du kan hitta på byggarbetsplatser världen över.