Teleskoplastare

Denna maskin har du nog någon gång sett där det har pågått en fasadrenovering eller vid en byggarbetarplats. Det är en effektiv maskin som har en design likt en brandbil, då den har en bom som kan röra sig sidledes, uppåt och neråt för att komma åt svåråtkomliga ställen. Det är nästintill ett måste att ha en teleskoplastare när man gör till exempel fasadarbeten just för att garantera säkerheten för både arbetaren och byggnaden.

Den används inom många industrier så som bygg- och anläggningssektorn men även av till exempel Försvarsmakten. Tack vare maskinens många egenskaper så gör det att den kan användas inom många olika industrier för olika syften. Några exempel på vad en teleskoplastare kan göra är att lossa och lasta gods, röja snö, förflytta schaktmassor och beroende på vilka redskap som monteras på maskinen kan den även användas som en mindre mobilkran.

Utrustar man den med en personkorg kan maskinen som nämnt innan användas som en typ av skylift eller byggnadsställning. Maskinens underdel är fast till marken med extra säkerhetsben/stödben som sätts ner i marken medan övre delen så som korg, kran och hytt är förflyttningsbar horisontellt och på höjden. För de som är aktiva inom jordbruk är en teleskoplastare ett välkänt redskap då den används för att förflytta gödsel, foder och balar. Det är en maskin som kan komplettera de ordinarie jordbrukstraktorerna tack vare att det går att utrusta teleskoplastaren med olika redskap så som trepunktlyft, kraftuttag och även draganordning. Exempel på andra redskap man kan utrusta en teleskoplastare med är skopor, snöblad, balgripar, vajerspel, personkorgar och pallgafflar. En ytterligare fördel är att en del av teleskoplastarna har en hytt som kan lutas bakåt vilket ger arbetaren en mer bekväm position. Detta är speciellt uppskattat när maskinen arbetar på hög höjd, på så sätt ger det arbetaren fri sikt på vad som pågår.