Dumprar

Behöver man göra arbeten som är placerade vid svår terräng är det en dumper man bör införskaffa sig eller hyra. Vill man få en bild av hur maskinen ser ut kan den kanske liknas vid en pansarbil men den används för transport av stora massor. Speciellt när massorna behöver transporteras och förflyttas över svåråtkomlig terräng där det inte går att använda sig av en lastbil. De här bjässarna till maskiner kan därmed användas vid gruvarbeten, dagbrott, jordförflyttning, avfallshantering och vid materialhantering. I princip det flesta fall där något behöver transporteras eller förflyttas.

Du får på så sätt en säker maskin som garanterat kommer ta sig fram oavsett hur kuperad terrängen är. De dumprar som tillverkas nu har oftast sex hjul och ett så kallat släp vilket gör att materialet förvaras säkert under transportering. De allra flesta har också allhjulsdrift vilket bidrar till att maskinen lättare tar sig fram i den tuffa terrängen.

När man pratar om storleken på en dumper pratar man oftast om kubikmeter vilket är avgörande för hur mycket maskinen kan transportera i varje lass. Det vanligaste är att en dumper är mellan 12 och 25 kubikmeter stor. En dumper har oftast ramstyrning vilket tillåter den att ta snäva svängar med hjälp av en ledad midja. Dock

Maxfarten för en dumper är 64 kilometer i timmen men det finns många restriktioner för hur och var den får framföras. Det som avgör var en dumper får köra är bland annat fordonets vikt, vilket släpfordon som är kopplat till maskinen samt vilken behörighet föraren har.