Bandgrävmaskiner

En bandgrävmaskin är den vanligaste maskinen man använder sig av vid anläggningsarbete så som grävning och rivning. Tack vare armen som har en skopa längst ut är den lika effektiv vid rivning som vid grävning. Det är den typ av maskin som det tillverkas mest av just för att den används världen över till olika syften. Huvudsyftet med maskinen är att den skall hantera konstruktion av schaktarbeten och vid förflyttning av stora jordmassor. Efter det har man med tiden insett att det inte är de enda arbetsområdena som grävmaskiner kan användas till. Tack vare att valfritt redskap kan monteras längst ut av maskinens så kallade ”arm” går det att använda vid olika användningsområden. Till exempel var det inte tänkt i början att maskinen skulle användas till att riva ner byggnader men tack vare att man kan montera en hydraulhammare på armen är den effektiv för att slå isär betong och andra starka material. Det går även att montera en så kallad sax mer välkänd som en crusher för att på så sätt kunna ”klippa upp” betongen vid rivning.

Vid de nyare bandgrävmaskinerna kan man även ställa in hur mycket tryck man vill att maskinen skall ha samt bestämma ett flöde man vill att maskinen skall följa. Maskinen kan även användas vid förfining av arbeten så som att jämna ut och platta till ytor. Detta är när man monterar en planteringsskopa längst ut på armen. Beroende på hur mycket maskinen väger så finns det fler extrafunktioner som till exempel tiltrotator. De maskiner som har en vikt på 2 till 32 ton har oftast en sådan extra funktion, och på maskiner mellan och 8 till 25 så är maskinen utrustad med en tiltrotator i 90 % av fallen. Denna maskin kan även användas vid lantbruk och fler industrier som till exempel är aktiva inom området landskapsarkitektur.