Kompakteringsmaskiner/vältar

En vält är en maskin som används specifikt vid exempelvis ny asfaltering av motorväg eller vid andra liknande arbeten. Det är en maskin som används för att jämna ut och komprimera vägbanor. Underlaget kan bland annat bestå av asfalt, jord, grus eller makadam. Dessa maskiner finns i olika storlekar och beroende på vad du skall utföra för arbete med maskinen så finns det även olika varianter. Till exempel kan du använda en vält för att bogsera efter traktor eller en vält som har en egendriven motor för att ta sig framåt.

Förr i tiden innan motorn fanns så använde man antingen hästar som drivkraft eller drog själv vilket kunde vara ett tungt jobb. De första motordrivna vältarna som skapades drevs av ångmaskin medan dagens vält har inbyggd vibrator samt är utrustad med ramstyrning. Detta för att kunna uppnå en komprimering av själva underlaget. Dock så krävs det att jorden har rätt fukthalt för att den skall kunna packas på rätt sätt. Därför är det mycket vanligt att det förekommer en del vattning av underlaget innan man väljer att köra en vält på det. Därför är att föredra att man vattnar underlaget innan man väljer att köra en kompakt

Du kan även hitta en vält som är anpassad för arbete inom jordbruk där den till exempel används för att pressa ner de sådda fröerna i jorden. Den ser även till att krossa oönskade jordklumpar samtidigt som den förbättrar vattenhushållningen. Främst används maskinen på kornåkrar och frågar du personer som är aktiva inom jordbruk och plantering så används maskinen aldrig på rågåkrar.