Korrosionsskydd zink-nickel

Ett korrosionsskydd används för att motverka att korrosion uppstår hos ett material. Korrosion är ett tillstånd som sker då ett material fräts sönder och rostas. Det handlar främst om material i metall som hör till fordon eller byggnader som befinner sig utomhus under olika väderförhållanden. Det gäller även för andra material som en del plaster.

Kemisk reaktion
När korrosion uppkommer hos ett material har det kommit till på grund av att en kemisk reaktion har skett. Det uppstår då vatten eller luft sätts till.

Motverka korrosion
För att motverka korrosion kan man ta till olika åtgärder. Några av dem är att förändra fysiskt hur materialet utsätts för klimat, alltså ändra på miljön. Man kan även lägga till extra isolering, polera eller helt och hållet ändra på materialet. Dock är den effektivaste åtgärden att lägga till extra isolering som man enkelt kan göra genom att förzinka materialet. Den mest slittåliga är ett korrosionsskydd i zink-nickel. Med hjälp av ett skydd av den typen kan ett material skyddas från en senare korrosion och förlust vad gäller material. Ett korrosionsskydd i zink-nickel är ett mycket hållbart alternativ som motverkar även den galvaniska typen. Den är starkt mot yttre påfrestningar och skyddar väl ytbehandlingsskiktet. Passar utmärkt för konstruktionsdetaljer.