Laserskärning

Laserskärning är en mycket noggrann process som inget handstyrt verktyg kan efterlikna. Den perfekta tillskärningen ger ett absolut exakt resultat med så små avvikelser att de knappast kan mätas. Genom denna precision uppnås resultat som ger hög säkerhet i detaljer för exempelvis motorer, elektroniska komponenter och precisa verktyg. Avvikelser rör sig om någon tiondels millimeter och den räta vinkeln är i stort sett exakt.

För att uppnå ett godkänt resultat måste laserstrålen riktas i exakt rät vinkel mot materialet den skall skära. Man kan även skära all sorts figurer av geometriskt slag. Processen är datorstyrd och små förändringar till olika detaljer sker blixtsnabbt på ett förprogrammerat vis. Behöver u hjälp med laserskärning så rekommenderar vi specialisterna på Länna Svets.

Funktionen

Laser innebär att man förstärker ljusets förmåga så att den ger en simulerad typ av utsläpp som blir till strålning. I kortare ordalag: den koncentrerar ljusets strålning. Faktum är att ljus är materia i form av energi. En överföring mellan ljus och partiklar görs i ett energipaket som benämns fotoner eller ljuskvanta. Med mer energi minskar våglängden – blir kortare, och ger ultraviolett eller infrarött ljus. Lasertyperna är i grunden dels gaslaser med helium eller neon, rubinlaser eller halvledarlaser. Fysiska enhetsbeteckningar som används i formler med laser är:

  • µ, som utläses som mikro
  • n, vilket är en förkortning för nano
  • 1 µs, betyder en miljondels sekund
  • 1 µm, en miljondels meter
  • 1 nm, en miljarddels meter (till exempel 800 nm är 0,8 µm, jämför med ett hårstrå som har en diameter på cirka 60 µm).

Bildligt talat består en laser av ett rör (lasermedium) som utsätts för ett pumpljus, vilket stimulerar lasermediet. Denna har dels en spegel som reflekterar fullt ut och en spegel som bara delvis släpper igenom ljus. Igenom rörets/mediets mitt går laserstrålen. Laserljuset släpps igenom oavbrutet och det är den genomsläppande spegeln som ger laserstrålen.

Som tillägg kan noteras att det finns en apparat som liknar laser, MASER (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation), och som istället använder mikrovågor.